Мистические СТАтусы жилого дома 5 м.Сміла

Просто истории

Приглашаю всех на свой сайт.Здесь Вы можете найти много интересных и полезных статей.

  ГОСУДАРСТВО УКРАИНА и его первый закон

  Поделиться
  avatar
  Admin
  Admin

  Сообщения : 94
  Дата регистрации : 2016-07-16
  Возраст : 69
  Откуда : Україна
  20180204

  ГОСУДАРСТВО УКРАИНА и его первый закон

  Сообщение автор Admin

  Об общественных объединениях
  ВР Украины
  Закон от 22.03.2012 № 4572-VI редакция действует с 19.07.2017

  ЗАКОН УКРАЇНИ
  Про громадські об'єднання
  Із змінами і доповненнями, внесеними
   
  Законами України
   від 22 червня 2012 року N 5026-VI
  ,
   від 4 липня 2013 року N 406-VII
  ,
   від 16 січня 2014 року N 721-VII
  (зміни, внесені Законом України від 16 січня 2014 року N 721-VII, втратили чинність
   у зв'язку з втратою чинності
  Законом України від 16 січня 2014 року N 721-VII
   згідно із Законом України від 28 січня 2014 року N 732-VII),
   від 23 лютого 2014 року N 767-VII
  ,
  від 4 липня 2014 року N 1593-VII
  ,
  від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII
  ,
  від 9 квітня 2015 року N 317-VIII,
  від 9 квітня 2015 року N 319-VIII,
  від 21 травня 2015 року N 475-VIII
  ,
  від 10 листопада 2015 року N 766-VIII
  ,
  від 26 листопада 2015 року N 835-VIII
  ,
  від 6 жовтня 2016 року N 1666-VIII
  ,
  від 23 березня 2017 року N 1982-VIII

  Цей Закон визначає правові та організаційні засади реалізації права на свободу об'єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань.

  Розділ I
  ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

  Стаття 1. Поняття громадського об'єднання

  1. Громадське об'єднання - це добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.
  2. Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка.
  3. Громадська організація - це громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.
  4. Громадська спілка - це громадське об'єднання, засновниками якого є юридичні особи приватного права, а членами (учасниками) можуть бути юридичні особи приватного права та фізичні особи.
  5. Громадське об'єднання може здійснювати діяльність зі статусом юридичної особи або без такого статусу. Громадське об'єднання зі статусом юридичної особи є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
  6. Частину шосту статті 1 виключено
  (статтю 1 доповнено частиною шостою згідно із
   Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
  частина шоста статті 1 втратила чинність, у зв'язку з втратою
   чинності
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
   згідно із Законом України від 28.01.2014 р. N 732-VII,
  частину шосту статті 1 виключено згідно із
   Законом України від 23.02.2014 р. N 767-VII)

  Стаття 2. Сфера дії Закону

  1. Дія цього Закону поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об'єднань в Україні.
  2. Дія цього Закону не поширюється на суспільні відносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення:
  1) політичних партій;
  2) релігійних організацій;
  3) непідприємницьких товариств, що утворюються актами органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
  4) асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об'єднань;
  5) саморегулівних організацій, організацій, які здійснюють професійне самоврядування;
  6) непідприємницьких товариств (які не є громадськими об'єднаннями), утворених на підставі інших законів.
  3. Особливості регулювання суспільних відносин у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення окремих видів громадських об'єднань можуть визначатися іншими законами.
  4. Неурядові організації інших держав, міжнародні неурядові організації (далі - іноземні неурядові організації) діють на території України відповідно до цього та інших законів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  Стаття 3. Принципи утворення і діяльності громадських об'єднань

  1. Громадські об'єднання утворюються і діють на принципах:
  1) добровільності;
  2) самоврядності;
  3) вільного вибору території діяльності;
  4) рівності перед законом;
  5) відсутності майнового інтересу їх членів (учасників);
  6) прозорості, відкритості та публічності.
  2. Добровільність передбачає право особи на вільну участь або неучасть у громадському об'єднанні, у тому числі в його утворенні, вступі в таке об'єднання або припиненні членства (участі) в ньому.
  3. Самоврядність передбачає право членів (учасників) громадського об'єднання самостійно здійснювати управління діяльністю громадського об'єднання відповідно до його мети (цілей), визначати напрями діяльності, а також невтручання органів державної влади, інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в діяльність громадського об'єднання, крім випадків, визначених законом.
  4. Вільний вибір території діяльності передбачає право громадських об'єднань (організацій роботодавців, професійних спілок, їх об'єднань) самостійно визначати територію своєї діяльності, крім випадків, визначених законом.
  (частина четверта статті 3 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 22.06.2012 р. N 5026-VI)

  5. Рівність перед законом передбачає, що громадські об'єднання є рівними у своїх правах та обов'язках відповідно до закону з урахуванням організаційно-правової форми, виду та/або статусу такого об'єднання.
  6. Відсутність майнового інтересу передбачає, що члени (учасники) громадського об'єднання не мають права на частку майна громадського об'єднання та не відповідають за його зобов'язаннями. Доходи або майно (активи) громадського об'єднання не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) громадського об'єднання, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).
  7. Прозорість, відкритість передбачає право всіх членів (учасників) громадського об'єднання мати вільний доступ до інформації про його діяльність, у тому числі про прийняті громадським об'єднанням рішення та здійснені заходи, а також обов'язок громадського об'єднання забезпечувати такий доступ. Публічність означає, що громадські об'єднання інформують громадськість про свої мету (цілі) та діяльність.

  Стаття 4. Обмеження щодо утворення і діяльності громадських об'єднань

  1. Утворення і діяльність громадських об'єднань, мета (цілі) або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їхньої символіки, забороняються.
  (частина перша статті 4 із змінами, внесеними
   згідно із Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
  ,
   зміни, внесені
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII, втратили чинність
   у зв'язку з втратою чинності
  Законом України від 16.01.2014 р. N 721-VII
   згідно із Законом України від 28.01.2014 р. N 732-VII,
  із змінами, внесеними згідно із
  Законами
   України від 23.02.2014 р. N 767-VII,
  від 09.04.2015 р. N 317-VIII)

  2. Громадські об'єднання не можуть мати воєнізованих формувань.
  3. Інші обмеження права на свободу об'єднання, у тому числі на утворення і діяльність громадських об'єднань, можуть бути встановлені виключно законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
  4. Громадським об'єднанням не можуть надаватися владні повноваження, крім випадків, передбачених законом.

  Стаття 5. Гарантії права на свободу об'єднання

  1. Ніхто не може бути примушений до вступу у будь-яке громадське об'єднання. Належність чи неналежність до громадського об'єднання не може бути підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
  2. Кожна особа має право добровільно у будь-який час припинити членство (участь) у громадському об'єднанні шляхом подання заяви до відповідних статутних органів громадського об'єднання. Членство в громадському об'єднанні припиняється з дня подання такої заяви та не потребує додаткових рішень. З того самого дня припиняється перебування члена громадського об'єднання на будь-яких виборних посадах у громадському об'єднанні.
  (частина друга статті 5 у редакції
   Закону України від 26.11.2015 р. N 835-VIII)

  Дія абзацу першого цієї частини не поширюється на членів громадського об'єднання, обраних на посади керівника громадського об'єднання чи заступника такого керівника. Членство в громадському об'єднанні зазначених керівників припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.
  (частину другу статті 5 доповнено абзацом другим
   згідно із Законом України від 06.10.2016 р. N 1666-VIII)

  3. Вимога про зазначення відомостей щодо членства (участі) особи у громадському об'єднанні, якщо така вимога не пов'язана з реалізацією особою своїх прав як особи, яка має право представляти громадське об'єднання, або члена (учасника) громадського об'єднання, не допускається, крім випадків, визначених законом.

  Стаття 6. Спільна реалізація громадськими об'єднаннями своєї мети (цілей)

  1. Громадські об'єднання мають право реалізовувати свою мету (цілі) шляхом укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу, утворення відповідно до цього Закону громадських спілок, а також в інший спосіб, не заборонений законом.
  2. Громадські об'єднання можуть здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  Админ study  Нет понимания- Государство Украины- это об'эднання громадян ?! или об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватного права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів?!
  Куда делись громадянi?! И где их права?!
  ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
  Опубликовать эту запись на: diggdeliciousredditstumbleuponslashdotyahoogooglelive

  Нет комментариев.


   Текущее время 23.10.18 22:08